Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project respijt, herstel en ondernemerschap is in 2017 aangevraagd door de samenwerkende partijen FAMEUS, Leystromen, Zorgbelang Brabant/Zeeland en de gemeenten Tilburg, Breda en Baarle-Nassau. Deze organisaties vormen samen de projectgroep. De doelstelling van de eerste aanvraag is het realiseren van 12 logeerplekken en minimaal 15 dagplekken met een team van ervaringsdeskundigen en een plan voor structurele financiering. De projectgroep is met de subsidietoekenning aan de slag gegaan per 1 januari 2018. De subsidieperiode loopt tot 1 juli 2019. Momenteel zijn we bezig met het uitvoeren van het project. De voortgang kent allerlei grote uitdagingen, maar is desondanks zeer succesvol. Vanaf het begin zijn ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en ‘de doelgroep’ betrokken en per eind oktober 2018 zijn ook de logeerplekken gedeeltelijk en in toenemende mate beschikbaar. Inmiddels hebben we meer dan 600 overnachtingen gehad met een gemiddeld verblijf van 2 weken per gast. Ook zijn er verschillende zeer succesvolle werkbezoeken geweest, waaronder staatssecretaris Blokhuis, de bestuursvoorzitter van CZ, de gedeputeerde van de provincie, en verschillende wethouders. Ook ZonMW is tweemaal bij deze werkbezoeken aanwezig geweest.

 

 

 

Naast dit succes merken we dat het structureel borgen van dit project een grote uitdaging is. Het structureel financieren heeft niet alleen te maken met een gedegen en gedragen plan, maar ook met een goede timing en voorbereiding om middelen beschikbaar te krijgen voor de borging. Dat komt omdat Frits een nieuw soort aanbod is wat preventief werkt zonder indicatie en diagnose. Dat maakt dat het systeem van financiering (nog) niet past bij dit nieuwe aanbod. Alle betrokkenen vinden dat we wel deze kant op moeten, deze behoefte bemerk je overal. Daar hebben wij nu een uitdaging aan. Daarnaast leidt dit aanbod tot inzichtelijke maatschappelijke meerwaarde, maar niet direct tot een afname van zwaardere zorg op grotere (inkoop) schaal. Dat betekent dat er niet direct middelen vrij gemaakt kunnen worden, maar dat daar een gefaseerd plan voor nodig is. De projectperiode van anderhalf jaar bleek niet zozeer te kort om een dergelijk financieel plan en fasering te maken, maar wel om dit financiële plan ook uit te voeren, gedegen voor te bereiden en daar naar toe te werken. Dat is de aanleiding voor deze aanvraag.

We zijn vanaf de start van het project begonnen met een werkgroep voortgang, over de structurele financiering en borging van Frits. Dit heeft samen met de inspanningen van het team en de projectgroep geleid tot een aantal verschillende trajecten en plannen:

1. Een businesscase over de financiering van de basis van het project: de respijtvoorziening, het logeerhuis.

Wat kost Frits op jaarbasis?

2. Een businesscase gebaseerd op de besparing opgebouwd uit de individuele cases. Wat levert het project op aan besparingspotentieel én maatschappelijke meerwaarde?

3. Werkbezoeken organiseren en ervaringsverhalen ophalen om de maatschappelijke meerwaarde en nieuwe werkwijze op een verhalende manier uit te dragen.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Frits en wat levert deze innovatieve voorziening op aan effect en inzichten?

4. Een ondernemersplan voor:

a. het betrekken van ondernemers (sociaal ondernemers)

b. het ontwikkelen van eigen activiteiten vanuit onderneming (zelf ondernemen)

c. het betrekken van maatschappelijk ondernemers (sponsoring, samenwerking, etc.)

5. Een tijdspad voor de stappen die genomen moeten worden in de borging van het initiatief, met daarin verschillende fasen van bekostiging.

Hoe ziet de fasering voor de financiële borging van Frits er uit?

 

De plannen zoals hierboven beschreven zijn opgesteld in de projectperiode (fase 1: 1-1-2018 tot 1/7/2019) met de subsidie van ZonMW en cofinanciering uit de projectgroep. Omdat deze plannen niet per direct een financiële borging opleveren per juli 2019 doen we deze aanvraag, zodat we deze plannen kunnen uitvoeren om te komen tot uiteindelijke structurele boring volgens punt 5, het tijdspad. De stukken (1 t/m 5) worden opgeleverd als product van de projectperiode fase 1 en zijn als bijlage bijgevoegd bij deze aanvraag (nu nog niet definitief, maar als groeidocument. De definitieve versie is er bij de oplevering en verantwoording van fase 1) ter onderbouwing van deze aanvraag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website