Projectomschrijving

Er zijn veel mensen die tijdelijk niet mee kunnen komen in de drukke samenleving. Door het verlies van een baan, een scheiding, sterfgeval, burn-out, psychosociale- of psychiatrische problematiek, kan het moeilijk zijn de huidige manier van leven vol te houden. Hierdoor kan spanning ontstaan binnen gezinnen, families en in woonwijken.

Doel

Logeerhuis FRITS Fase 2 heeft als doel een laagdrempelige voorziening te zijn met zo min mogelijk uitsluitingscriteria zoals indicatie en/of diagnose. Mensen kunnen hier tijdelijk verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draad op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden-Brabant en West-Brabant en bestaat uit ruwweg 900.000 inwoners.

Aanpak

Logeerhuis FRITS biedt een plek om tot rust te komen in de natuur, buiten alle zorgsystemen om. Hier kunnen mensen op kracht komen en werken aan hun herstel met behulp van de inzet van ervaringskennis (door ervaringsdeskundigen), de herstelvisie en positieve gezondheid. De essentie van dit initiatief is dat dit gebeurt vanuit ondernemerschap en de wil om te investeren in jezelf en in het initiatief (door de gebruikers zelf), getrokken door enkele onderneming met een maatschappelijke missie, burgerinitiatieven en de respijtvoorziening. Deze voorziening is geen zorgaanbod en ook geen vervanging daarvoor. Verblijf is mogelijk zonder indicatie, diagnose of financiële bijdrage.

Samenwerking

Logeerhuis FRITS Fase 2 is een initiatief van

  • FAMEUS (GGz Breburg);
  • Zorgbelang Brabant;
  • woningstichting Leystromen;
  • gemeenten Baarle-Nassau, Tilburg en Breda.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website