Projectomschrijving

Er zijn veel mensen die tijdelijk niet mee kunnen komen in de drukke samenleving. Door het verlies van een baan, een scheiding, sterfgeval, burn-out, psychosociale- of psychiatrische problematiek, kan het moeilijk zijn de huidige manier van leven vol te houden. Hierdoor kan spanning ontstaan binnen gezinnen, families en in woonwijken.

Doel

Logeerhuis FRITS Fase 2 heeft als doel een laagdrempelige voorziening te zijn met zo min mogelijk uitsluitingscriteria zoals indicatie en/of diagnose. Mensen kunnen hier tijdelijk verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draad op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden-Brabant en West-Brabant en bestaat uit ruwweg 900.000 inwoners.

Aanpak

Logeerhuis FRITS biedt een plek om tot rust te komen in de natuur, buiten alle zorgsystemen om. Hier kunnen mensen op kracht komen en werken aan hun herstel met behulp van de inzet van ervaringskennis (door ervaringsdeskundigen), de herstelvisie en positieve gezondheid. De essentie van dit initiatief is dat dit gebeurt vanuit ondernemerschap en de wil om te investeren in jezelf en in het initiatief (door de gebruikers zelf), getrokken door enkele onderneming met een maatschappelijke missie, burgerinitiatieven en de respijtvoorziening. Deze voorziening is geen zorgaanbod en ook geen vervanging daarvoor. Verblijf is mogelijk zonder indicatie, diagnose of financiële bijdrage.

Samenwerking

Logeerhuis FRITS Fase 2 is een initiatief van

  • FAMEUS (GGz Breburg);
  • Zorgbelang Brabant;
  • woningstichting Leystromen;
  • gemeenten Baarle-Nassau, Tilburg en Breda.

Resultaten

Ook in de tweede fase van deze projectperiode heeft logeerhuis FRITS goed gedraaid. Ondanks alle Covid-uitdagingen is het logeerhuis doorlopend open geweest, mede dankzij de goede samenwerking rondom het coronaprotocol van GGz Breburg. In deze periode is de vraag naar een logeervoorziening toegenomen, wat veelal te maken heeft met toegenomen overlast in de thuissituatie wat voor mentale stress zorgt. In deze tweede fase is er ook een businesscase afgerond die zeer positief uitviel. In een bijeenkomst is overeengekomen dat het aantal FRITS-plaatsen uitgebreid dient te worden.

In 2020 was de bezettingsgraad van het logeerhuis wat lager dan het jaar daarvoor, namelijk 70%. Dat heeft te maken met de Covid-maatregelen, afmelding van geplande logees bij klachten en alle schoonmaakwerkzaamheden tussen de verblijven door.

De samenwerking met alle partners verloopt goed. Inmiddels zijn er meer dieren om bij te dragen aan het herstel effect en wordt er samen met een ondernemer voor arbeidsintegratie en dagbesteding gewerkt aan een nieuwe manier van dagbesteding: het bewerken van land en het verzorgen van de dieren, waarvoor een kas is geplaatst. Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor het plaatsten van enkele tiny houses en het uitbreiden van de activiteiten in de natuur.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website