Projectomschrijving

Doel

Het maatschappelijke sportprogramma richt zich op Alkmaarders van 18+ die ondersteuning nodig hebben op een of meerdere leefgebieden. Voor hen kan sporten/bewegen en elkaar ontmoeten in een veilig sportklimaat het vonkje zijn om weer in beweging te komen. Sport is het middel ter bevordering van sociale activatie en participatie.

Werkwijze

Er zijn iedere week, onder begeleiding van speciaal opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches, sportieve activiteiten. De coaches zijn afkomstig van de onderstaande samenwerkingspartners. Zij zijn met hun betrokkenheid, enthousiasme en (ervarings)deskundigheid bepalend voor het succes van het programma. Zij coachen niet om het winnen, maar hebben vooral oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Deelname aan de sportactiviteiten is gratis.

Life Goals Alkmaar is een samenwerkingsverband tussen:

  • Reakt
  • Actief Talent,
  • Exodus, Brijder
  • Stichting
  • RCO De Hoofdzaak
  • Leger des Heils
  • VV Kolping Boys
  • Sport-Z

Resultaten

Sport-Z zet met het Life Goals-programma sport in als middel om mensen met meervoudig complexe problematiek letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Sporten vergroot iemands zelfvertrouwen, brengt mensen in contact en is op deze manier bevorderlijk voor de algehele participatie en zelfredzaamheid.

Goede samenwerking tussen sport en zorg is een van de succesfactoren van dit project. Speciaal opgeleide coaches werken wekelijks volgens een wetenschappelijke effectief bewezen methodiek, wat zorgt voor blijvende impact op de deelnemers van het sportprogramma. Het accent op veilig sportklimaat, respect, onderling contact en samenwerking draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en helpt hen verder in hun herstel. Zo doen meerdere deelnemers inmiddels vrijwilligerswerk bij de aangesloten voetbalvereniging.

Van essentiële meerwaarde zijn de ervaringsdeskundige sportcoaches die als rolmodel fungeren voor de deelnemers. Deelnemers voelen zich gehoord, begrepen en voelen zich enorm gesteund door ervaringsdeskundigen, omdat zij met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben gehad.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website