Projectomschrijving

Doel en werkwijze

Vanuit het Steunpunt Herstel & Ervaringsdeskundigheid (SH&E) wordt een website opgezet waarop alle informatie die de ervaringsdeskundigen in het steunpunt bieden digitaal terug te vinden is. Het betreft onder andere herstel ondersteunende zorg, preventie, trainingen en scholing. Alle informatie die gedeeld wordt, is opgesteld door en vanuit de ervaring en kennis van de ervaringsdeskundigen. De digitale toegankelijkheid zorgt zowel voor een beter bereik voor de kwetsbare mens en hun naasten, maar ook voor stakeholders rondom deze doelgroep.

Kennisdeling

Voor de ervaringswerkers zelf betekent deze activiteit ook (h)erkenning van hun deskundigheid. De kracht en meerwaarde ligt in het delen van kennis, ervaringen en inzichten door de ervaringsdeskundige met de cliënt. Om de website ook op langere termijn te kunnen continueren, worden enkele ervaringsdeskundigen middels het train-de-trainer principe getraind in het bouwen en beheren van de website en ontvangt men een communicatietraining.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

Dankzij subsidie van ZonMw heeft ons Steunpunt Herstel & Ervaringsdeskundigheid genaamd LIV (Leven in Verandering) een eigen website kunnen realiseren namelijk www.leveninverandering.nl. Deze vormt nu het centrale punt waarop alle informatie die het steunpunt biedt, digitaal terug te vinden is. Door deze digitale opschaling kunnen ervaringsdeskundigen op grotere schaal een positieve bijdrage aan het herstelproces en welzijn van kwetsbare mensen, (ex)GGz cliënten en hun naasten leveren. De kennis en kunde van de ervaringsdeskundige worden hierdoor breder ingezet. Daarnaast kan via de website contact worden gezocht met een ervaringsdeskundige.

Om de website toekomstbestendig te houden hebben de ervaringsdeskundigen een training en handleiding gekregen over het invullen en onderhouden van de website. Daarnaast hebben de ervaringsdeskundigen hun professionaliteit verhoogd door het volgen van een workshop genaamd “communiceren vanuit kracht”. De investering in de ervaringsdeskundigen komt direct ten goede aan de kwetsbare mens, (ex)GGz cliënten en hun naasten, waardoor de herstelkracht van deze groep nog verder wordt bevorderd.

Meer informatie

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website