Projectomschrijving

Enkhuizen wil een sluitende zorg- en ondersteuningsstructuur ontwikkelen voor mensen met langdurige psychiatrische problemen in de wijk. Aanleiding is een toename van ernstige incidenten bij huurders in een bepaalde wijk in de afgelopen 2 jaar.

Doel

Het doel van het project is afname van het aantal incidenten en gedwongen uithuiszettingen door vroegtijdige signalering en vergroting van participatie in de wijk.

Werkwijze

Hiertoe wordt de methodiek ‘Wijkhulpverlening ggz’ ingezet. Een duo bestaande uit een woonmaatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige ggz wordt ingezet. Zij werken gezamenlijk in de wijk, zijn daar gevestigd en vormen onderdeel van het ‘dna’ van de wijk. Door de woningcorporatie wordt een ‘Contactpunt in de wijk’ gerealiseerd waar laagdrempelige ontmoeting plaats kan vinden tussen de professionals, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn:

  • Stichting Welzijn Enkhuizen
  • Woningcorporatie Welwonen
  • Cliëntenorganisatie De Hoofdzaak
  • Ypsilon

Resultaten

In aansluiting op het plan van aanpak van de landelijke Taskforce ‘Personen met verward gedrag’ heeft de gemeente Enkhuizen in het project ‘Leren & Participeren’ gewerkt aan 3 essentiële veranderingsopgaven:

  1. Het (uit)bouwen van sociale netwerken van inwoners met verward gedrag.
  2. Het creëren van een lokale ondersteuningsstructuur voor inwoners met verward gedrag.
  3. Samenhang brengen in het ondersteuningsaanbod voor bewoners met verward gedrag waarin, naast preventie, ook toeleiden en melden een belangrijke plaats krijgen.

De gemeente Enkhuizen heeft met de woningcorporatie ‘Welwonen’ in de periode 1 april 2018 tot 30 maart 2020 gewerkt aan ontwikkeling en de inrichting van een aanpak voor inwoners met verward gedrag. Samen met de afdeling welzijn van de woningcorporatie en de regionale Cliëntenorganisatie RCO de Hoofdzaak te Alkmaar is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een sluitende aanpak voor genoemde doelgroep. Deze methodiek is beschreven en gepubliceerd in de handreiking ‘Kom Binnen…! Ontwikkeling van praktijkmodel: omgaan met wijkbewoners met verward gedrag’.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website