Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden. Voor een persoonsgerichte aanpak is het zorgvuldig delen van persoonsgegevens tussen professionals van groot belang. Door het smalle begrip van privacy en de verschillende protocollen ervaren professionals in het domein van zorg en veiligheid verschillende blokkades in het delen van persoonsgegevens waardoor vroegsignalering en preventief optreden wordt belemmerd. De gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende gaan in de Leertuin Zorg en Veiligheid een handelingskader ontwikkelen en implementeren voor het delen van persoonsgegevens op basis van de Grondslag Samenwerken aan Zorg en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In een hoorcollege en een training wordt kennis overgedragen en op eigen casuïstiek toegepast. De vraagstukken die in de training op tafel komen, worden in de volgende fase van action learning door medewerkers van de deelnemende organisaties zoveel mogelijk opgelost en op alle niveaus van de organisaties, geïmplementeerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website