Projectomschrijving

Doel

Het Leernetwerk Verward Gedrag brengt praktijk- en onderwijspartners uit de domeinen zorg, welzijn en veiligheid samen door uitbreiding van een bestaand, succesvol leernetwerk: Wijklink.
Praktijkprofessionals, docenten en studenten leren van elkaar en van ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt zowel online als bij themabijeenkomsten. Het doel is om via interdisciplinair leren en samenwerken de kwaliteit van onderwijs en zorg rond verwarde personen te kunnen verbeteren.

Samenwerking
Deelnemende praktijkpartners zijn:

  • Dimence
  • Bijzondere Zorgteam Deventer
  • GGD IJsselland
  • Wijkteams Enschede
  • Ervaringsdeskundigen

Deelnemende opleidingen zijn

  • Social Work (Saxion)
  • Verpleegkunde (Saxion)
  • Integrale Veiligheidskunde (Saxion)
  • Verzorgende en Verpleegkundige (ROC Twente)
  • Politieacademie Apeldoorn

Het lectoraat Verpleegkunde van Saxion is initiatiefnemer. Het blended leernetwerk zal worden opgenomen in de reguliere curricula van de opleidingen.

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website