Projectomschrijving

Doel

Om het handelen van professionals te verbeteren ten opzichte van mensen met verward gedrag zet dit project een duurzaam leernetwerk op. Het leernetwerk verbindt de leerwerkplaatsen van ROC Albeda en Hogeschool Rotterdam. Het unieke van een leerwerkplaats is dat docenten ook onderwijs verzorgen in de beroepspraktijk. Bij het leernetwerk worden leerwerkplaatsen betrokken vanuit zorg, welzijn en veiligheid. Hierdoor leren studenten en medewerkers om samen preventie, signalering, ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te realiseren.


Werkwijze

Voor het ontwikkelen van nieuwe handelswijzen wordt de Reflectieve Casestudie ingezet. Studenten en medewerkers analyseren situaties waarin zij niet wisten hoe te handelen. Zij bevragen zichzelf kritisch over de gekozen aanpak, inclusief hoe zij hebben afgestemd met andere professionals. Bij het zoeken naar oplossingen worden experts en kennisnetwerken geraadpleegd.


Resultaten

De resultaten worden beschikbaar gesteld in een landelijke casusbank.

 

Nieuwsbrief

Dit project stond de afgelopen periode noodgedwongen on hold. Omdat het thema onveranderd actueel is, werkten ze achter de schermen aan een effectieve doorstart. Blijf op hoogte van het laatste nieuws via hun nieuwsbrief van juni 2020.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website