Projectomschrijving

Aanleiding

Recent is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag in wijken. Een deel van hen heeft psychiatrische problemen die zonder behandeling kunnen verergeren. Om dit beter aan te pakken gaan teams voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) wijkgericht werken. De ggz-hulpverleners proberen samen met familie, buurtzorg, huisartsen, woningbouwverenigingen en politie passende zorg te verlenen. Voorbeelden zijn ondersteuning om de zelfredzaamheid van de patiënt te verbeteren en tijdige opvang bij crisis. Het is belangrijk dat toekomstige hulpverleners bij opleidingen Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening al tijdens hun studie leren hoe ze wijkgericht kunnen samenwerken.

Doel

Het doel van dit project is om leernetwerken te starten, bestaande uit docenten en studenten van Hogeschool Inholland, medewerkers van wijkgerichte ggz-teams en hun samenwerkingspartners. In de praktijk wordt onderzocht hoe samengewerkt kan worden aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website