Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2020 Is Lentis GGZ-Groningen gestart met een Pilot betreffende het implementeren van leefstijlinterventies binnen het bestaande behandelaanbod van een FACT-afdeling. De effecten van deze interventie werden door zowel Lentis, als de deelnemers als positief ervaren. Mede daardoor heeft Lentis doen besluiten om de interventie verder door te ontwikkelen en breder uit te rollen bij alle vier andere FACT-teams die alle stadswijken van Groningen bedienen.

 

Naast Lentis is de zorgverzekeraar Menzis samen met een sociaal team van de Gemeente Gronignen bezig om een gecombineerd leefstijl interventie (GLI) te ontwikkelen en uit te rollen in de Groninger stadswijken.

 

Lentis, Menzis en het sociale WIJ-team van de Gemeente Groningen. Willen in een gezamenlijk project onderzoeken of Lentis zijn pilot uit 2020 kan aanvullen met kenmerken van de GLI. Daarnaast is de wens om in gezamenlijkheid leefstijlgroepen op te zetten in de wijken van Groningen, met in die groepen bewoners met en bewoners zonder GGZ-indicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website