Projectomschrijving

Achtergrond

In 2020 Is Lentis GGZ-Groningen met een pilot gestart om leefstijlinterventies binnen het bestaande behandelaanbod van een FACT-afdeling te implementeren. Een FACT-team is een specialistische tweedelijns gezondheidszorg voorziening die behandeling biedt aan buurtbewoners met ernstige psychiatrische aandoeningen. De effecten van deze interventie werden door zowel Lentis, als de deelnemers, als positief ervaren. Mede daardoor heeft Lentis besloten om de interventie verder door te ontwikkelen en breder uit te rollen bij de vier FACT-teams die alle stadswijken van Groningen bedienen.

Doel

Het doel van dit project is om te onderzoeken of Lentis zijn pilot uit 2020 kan aanvullen met kenmerken van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), een tweejarige interventie voor mensen met overgewicht. Daarnaast is de wens om samen leefstijlgroepen op te zetten in de wijken van Groningen, waar bewoners met en bewoners zonder GGZ-indicatie in zitten.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Lentis, Menzis en het sociale WIJ-team van de Gemeente Groningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website