Projectomschrijving

Achtergrond

Veel jongeren kampen met psychische problemen. Psychische klachten in deze levensfase kunnen grote gevolgen hebben voor het volwassen leven. Het is dan ook belangrijk om bij beginnende psychische klachten snel bij te sturen. Helaas bestaat er nog steeds een taboe waardoor jongeren niet gemakkelijk praten over hun psychische klachten en ook lang wachten met hulp zoeken. Bij @ease Leeuwarden kunnen Friese jongeren van 12 tot 25 jaar anoniem, zonder afspraak, vrijblijvend en gratis binnenlopen voor hulp bij psychische klachten.

Doel

Het doel van dit project is om @ease Leeuwarden op te starten en te voorkomen dat jongeren ernstigere psychische klachten ontwikkelen door ze laagdrempelig preventieve hulp te bieden. Daarnaast kunnen jongeren en hun naasten ondersteuning krijgen bij het vinden van een weg naar de juiste zorg. Dit kan voorkomen dat mensen onnodig op een wachtlijst terecht komen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere ggz-instelling KieN (VIP), organisaties voor verslavingszorg VNN & Clean, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (MEE) en een maatschappelijke organisatie die begeleiding biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid (Domumzorg). Ook wordt er samengewerkt met de regionale opleidingscentra (ROC’s), de hogeschool in Friesland en met SDF, de vertegenwoordiger van Friese gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website