Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Eindhoven is in mei 2019 met hulp van ZonMw een laagdrempelig Infopunt opgezet voor verwarde personen en mensen die dakloos zijn. Zij kunnen terecht voor informatie, advies, doorverwijzing, daadwerkelijke hulp, een kop koffie, luisterend oor en/of een maatje. Er is een website ontwikkeld met de sociale kaart van Eindhoven, specifiek voor de doelgroep: www.kdet.nl, plus een zgn. Straatkaart. Dit is een EHBO-kaart op broekzakformaat voor mensen die dakloos zijn (bed–bad–brood-voorzieningen). Het Infopunt is vijf dagen per week open en wordt bemenst door ervaringswerkers uit de wereld van de straat. Zij zijn bij uitstek in staat om aan te sluiten bij mensen die met vraagverlegenheid zitten, om contact te maken en de vraag te verhelderen. Om met inzet van hun eigen ervaring anderen te bemoedigen en motiveren en om hun ervaring te gebruiken om het hulpverlenersnetwerk te bellen voor informatie of zaken snel en effectief voor elkaar te krijgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Sinds juni 2019 is er een fysiek infopunt voor verwarde en daklozen mensen in Eindhoven, op Kanaaldijk Noord 15-E. Er is een ontvangstruimte en een spreekruimte waar twee computers staan voor algemeen gebruik. Mensen kunnen hier binnenlopen met allerhande vragen, voor een kop koffie of thee en een luisterend oor. Er komen mensen binnenlopen met heel uiteenlopende vragen. Indien nodig gaan de vrijwilligers mee op pad om een uitkering aan te vragen, een ID-kaart te regelen, er voor te zorgen dat iemand toch kan gaan slapen bij de Nachtopvang of er wordt contact gelegd met het Regieteam. Mensen worden met raad en daad bijgestaan. Vaak is het meest belangrijke dat zij hun verhaal kunnen doen.

• Er is een website ontwikkeld (www.kdet.nl) waar de sociale kaart van Eindhoven voor deze doelgroep op staat. Daarnaast is een Straatkaart ontwikkeld: een zgn. EHBO kaart voor daklozen om aan te geven waar ze terecht kunnen voor de eerste levensbehoeften (bed, bad, brood). Het is een kartonnen kaart op broekzakformaat met de contactgegevens van instanties en personen die er het meest toe doen, te beginnen bij de Nachtopvang.

• De ervaringswerker heeft 2 vrijwilligers van KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen) opgeleid. Zij helpen samen mensen om een maatje te vinden. Met verwarde mensen wordt intensief opgetrokken totdat zij op een plek zijn waar ze veilig zijn. Indien nodig gaan ze op zoek naar mensen met wie ze een afspraak hebben om samen naar een instantie te gaan: als de persoon in kwestie niet komt opdagen omdat de afspraak vergeten is, wordt hij/zij opgezocht. De vrijwilligers helpen met dingen opzoeken op de computer, bijv. met inschrijven voor een kamer of woning. Ze assisteren met samen post doorkijken en brieven van de gemeente vertalen in begrijpelijke taal. Mensen worden gemotiveerd om een uitkering waar ze recht op hebben aan te vragen, of daar naar toe te gaan waar ze het best geholpen kunnen worden. Doorverwijzen is in de praktijk een belangrijke ondersteuningsfunctie.

• De ervaringswerker heeft er voor gezorgd dat ze weer stevig in het netwerk zichtbaar zijn geworden. Er is gepoogd een brug te slaan met professionals in het werkveld die het vaak nog lastig vinden om samen te werken met ervaringswerkers. Ze staan er vaak niet bij stil dat deze mensen waardevolle ervaring hebben die juist heel bruikbaar is om contact te leggen met verwarde mensen en laagdrempelige, effectieve interventies te doen.

• De mensen van het infopunt hebben een training gevolgd in communicatie en gespreksvoering, o.a. hoe zij professioneel voorlichting kunnen geven. Aanvullend nog een Pitch-training.

• Voor daklozen en verwarde mensen in Eindhoven is er nu een vaste plek waar ze heen kunnen voor informatie, raad en daad en maatjescontact; een plek waar een sfeer is waardoor ze zich welkom voelen;

• De mensen uit de doelgroep weten het infopunt inmiddels te vinden. Omdat ook de straatwerkers mensen naar het infopunt sturen worden er nu meer mensen bereikt en van adequate informatie voorzien.

• Er is een vaste groep vrijwilligers gegroeid die trouw in ploegjes van twee 5 dagen per week het infopunt bemannen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie kunnen beter een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen opzetten en bemannen dan degenen die gepokt en gemazeld zijn in het doolhof van zorgloketten, de maatschappelijke opvang en gemeentelijke instanties?

Daarom gaan we een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen en daklozen openen waar men terecht kan voor vragen als: “waar moet ik zijn voor hulp of opvang, hoe kom ik aan een uitkering?” en allerhande andere vragen. Dit infopunt wordt ondersteund door een ervaringsdeskundig professional en vrijwilligers uit de wereld van de straat.

Het infopunt is centraal gelegen in de stad en vijf dagen per week open van 8.15 uur tot 15.15 uur, in totaal 35 uur per week. De overige uren zijn de vrijwilligers telefonisch bereikbaar. Genoemde tijden sluiten aan bij de openingstijden van de nachtopvang in de stad.

De vrijwilligers, werkzaam op het infopunt, krijgen een training over de sociale kaart van Eindhoven, een voorbereiding op de mogelijke vragen die gaan komen en leren hoe om te gaan met vragen van de doelgroep.

Mensen die aankloppen bij het infopunt zijn kwetsbare en steeds vaker ook verwarde burgers uit de stad, daklozen en thuislozen. We zien het aantal verwarde mensen dat op straat ronddoolt, toenemen. Mensen vaak met een dubbele of triple-problematiek: verslaving, psychiatrisch en dakloosheid. In het bijzonder het aantal mensen dat ernstig verward èn dakloos is, neemt toe, zij weten vaak niet waar ze naar toe moeten om hulp te krijgen. Een aantal van hen is zorg mijdend. Voor anderen betekent de eerste stap op weg naar herstel het weten waar ze terecht kunnen. Door de inzet van ervaringswerkers kunnen we een laagdrempelig aanbod bieden waardoor de mensen waar het om gaat makkelijker over de drempel durven te stappen. Het infopunt is ook een inlooppunt waar mensen een warme plek vinden om even op adem te komen. Er is altijd koffie of thee en tijd voor een luisterend oor.

Aanvullend komt er een up-to-date Straatkompas met relevante informatie en een online sociale kaart speciaal voor deze doelgroep beschikbaar.

De medewerkers van het infopunt hebben op hun eigen weg naar herstel en betrokkenheid en bij hun werk voor KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen)een goed netwerk opgebouwd in de stad. Zij kunnen daarom snel de juiste persoon bij de juiste instantie vinden om mensen daadwerkelijk verder te helpen. Indien nodig gaan ze mee of proberen de persoon warm over te dragen. Voor ons mag niemand teloor gaan door gebrek aan passende hulp.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website