Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie kunnen beter een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen opzetten en bemannen dan degenen die gepokt en gemazeld zijn in het doolhof van zorgloketten, de maatschappelijke opvang en gemeentelijke instanties?

Daarom gaan we een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen en daklozen openen waar men terecht kan voor vragen als: “waar moet ik zijn voor hulp of opvang, hoe kom ik aan een uitkering?” en allerhande andere vragen. Dit infopunt wordt ondersteund door een ervaringsdeskundig professional en vrijwilligers uit de wereld van de straat.

Het infopunt is centraal gelegen in de stad en vijf dagen per week open van 8.15 uur tot 15.15 uur, in totaal 35 uur per week. De overige uren zijn de vrijwilligers telefonisch bereikbaar. Genoemde tijden sluiten aan bij de openingstijden van de nachtopvang in de stad.

De vrijwilligers, werkzaam op het infopunt, krijgen een training over de sociale kaart van Eindhoven, een voorbereiding op de mogelijke vragen die gaan komen en leren hoe om te gaan met vragen van de doelgroep.

Mensen die aankloppen bij het infopunt zijn kwetsbare en steeds vaker ook verwarde burgers uit de stad, daklozen en thuislozen. We zien het aantal verwarde mensen dat op straat ronddoolt, toenemen. Mensen vaak met een dubbele of triple-problematiek: verslaving, psychiatrisch en dakloosheid. In het bijzonder het aantal mensen dat ernstig verward èn dakloos is, neemt toe, zij weten vaak niet waar ze naar toe moeten om hulp te krijgen. Een aantal van hen is zorg mijdend. Voor anderen betekent de eerste stap op weg naar herstel het weten waar ze terecht kunnen. Door de inzet van ervaringswerkers kunnen we een laagdrempelig aanbod bieden waardoor de mensen waar het om gaat makkelijker over de drempel durven te stappen. Het infopunt is ook een inlooppunt waar mensen een warme plek vinden om even op adem te komen. Er is altijd koffie of thee en tijd voor een luisterend oor.

Aanvullend komt er een up-to-date Straatkompas met relevante informatie en een online sociale kaart speciaal voor deze doelgroep beschikbaar.

De medewerkers van het infopunt hebben op hun eigen weg naar herstel en betrokkenheid en bij hun werk voor KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen)een goed netwerk opgebouwd in de stad. Zij kunnen daarom snel de juiste persoon bij de juiste instantie vinden om mensen daadwerkelijk verder te helpen. Indien nodig gaan ze mee of proberen de persoon warm over te dragen. Voor ons mag niemand teloor gaan door gebrek aan passende hulp.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website