Projectomschrijving

Achtergrond

In Ede is in 2019 gestart met de methodiek Welzijn op recept. Deze methodiek heeft als doel dat de huisarts en het welzijnswerk beter gaan samenwerken. Door betere samenwerking zullen de inwoners van de Gemeente Ede beter worden geholpen bij het vinden van hulp en ondersteuning bij psychosociale problemen. Deze methode is echter niet goed van de grond gekomen, omdat niet alle instanties goed samen werken.

Doel

Het doel van dit project is om een boost te geven aan de invoering van het werken met de methode Welzijn op Recept. Hierdoor kan een stevige basis ontstaan en het project gemeente breed worden uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Ede, Huisartsen Gelderse Vallei, Stimenz, Malkander, de politie, CJG, en Sportservice Ede.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website