Projectomschrijving

Doel

Stichting Rivierenland Herstelt wil ontmoetingsplaatsen creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier kunnen zij ervaringen delen en werken aan herstel. Culemborg Herstelt bestaat al, Tiel Herstelt nog niet. Uit ervaring weten we wat nodig is: een goede organisatie en goede ervaringsmensen.

Per 1 januari 2020 wil dit project de volgende zaken bereiken:

  • Tiel Herstelt startklaar maken met een ontmoetingsplek, een herstelkoffer en een kopje koffie met ervaring;
  • een betaalde coördinator voor Tiel Herstelt aanstellen met een brugfunctie naar zorg en welzijn;
  • een ervaringsdeskundigenpool in Rivierenland opzetten met ervaringsgenoten die herstel- en beroepscompetenties ontwikkelen en die in tweetallen activiteiten gaan begeleiden.

Dit project werkt samen met Mozaïek Welzijn en ervaringsdeskundigen, want ‘Tiel Herstelt’ wordt van, voor en door ervaringsdeskundigen.

Resultaten

Tiel Herstelt is op 18 november 2019 van start gegaan. Bij de eerste zes ‘Kopjes Koffie met ervaring’ waren er gemiddeld al 10 mensen per keer aanwezig. Begin januari is de wethouder uit Tiel met een ambtenaar op de koffie geweest en heeft de waarde van het initiatief zo zelf ervaren.
De toegezegde vacature voor een betaalde coördinator bleek niet haalbaar. Wel is er een groot netwerk opgebouwd binnen zorg en welzijn (waaronder met de Wijk-GGZ’er, RIBW, Welzijn en de gemeente). Via dit netwerk zijn er concrete kansen op voortzetting van het kwartiermaken en het uiteindelijk realiseren van een betaalde coördinator.
Voor de ervaringdeskundigenpool is de koers iets aangepast. Er is uiteindelijk ingezet op het ontwikkelen van peer-to-peercompetenties voor alle ervaringsgenoten, ook op deelvaardigheden (bijvoorbeeld een spel begeleiden). Daarnaast wordt er gewerkt aan basis-beroepscompetenties. Intussen hebben ook meerdere ervaringsdeskundigen in/met opleiding zich aangesloten. De ervaringsdeskundigenpool komt er!

Meer informatie

Voor meer informatie zie: www.tiel.herstelt.org

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website