Projectomschrijving

Op verzoek van ZonMw en het Schakelteam is bij wijze van eindrapportage een leerdocument opgesteld, waarin ervaringen en geleerde lessen worden beschreven. Het leerdocument bestaat uit twee delen:

  • deel 1 betreft het ontsluiten van bestaande gegevensbronnen voor de Kwantitatieve Monitor personen met verward gedrag;
  • deel 2 betreft de analyse van vrije tekstvelden uit meldingen over personen met verward gedrag uit de BVH-registratie in 2015 en 2016 van de Nationale Politie met behulp van exploratieve textmining-technieken.

Beide delen zijn zelfstandig te lezen, omwille van een bredere toepasbaarheid. De belangrijkste geleerde lessen liggen allereerst in de verkrijgbaarheid van gegevens uit bestaande registraties in relatie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen met het verwarde gedrag. Werkenderwijs is een stroomdiagram ontwikkeld dat een belangrijk hulpmiddel zal kunnen zijn voor onderzoekers, verwerkingsverantwoordelijken en hun functionarissen gegevensbescherming die - compliant aan AVG en WGBO - aan de monitoring van personen met verward gedrag willen werken. Dit stroomdiagram is een belangrijke deliverable van het project.

Daarnaast blijkt een combinatie van methoden om vrije tekstvelden te analyseren met behulp van exploratieve textmining-technieken met de expertise-inbreng van deskundigen een betere manier dan middels geautomatiseerde systemen alleen.

Meer informatie

Handreiking ontsluiten patiëntgegevens

Deze handreiking beschrijft wanneer bestaande patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden ontsloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG) én de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De benadering in deze handreiking is ontwikkeld in het kader van het ZonMw-project ‘Kwantitatieve Monitor Verward Gedrag’ en gebaseerd op discussies met onderzoekers, juristen en functionarissen gegevensbescherming. Het stroomdiagram in de handreiking vat deze benadering handzaam samen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website