Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de RAV Gooi en vechtstreek zijn de trainingen acute zorg bij verwarde patiënten inmiddels afgerond.

De training is ruim voldoende geëvalueerd en er zal in de toekomst een verdiepende herhalingstraining ontwikkeld worden.

 

De ambulance hulpverleners hebben nu meer kennis en vaardigheden om met deze specifieke doelgroep te werken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaat: ambulance hulpverleners kennen de nieuwe richtlijnen en kunnen deze toepassen. Daarnaast hebben zij inzicht in de achterliggende problematiek en diagnostiek van de verwarde patiënt.

De lessen zijn goed geëvalueerd, knelpunt bleek echter dat de ingeplande tijd tekort was om voldoende eigen inbreng in casuïstiek te bespreken.

Er gaat dus nog een vervolg komen om het onderwerp nog meer te kunnen uit diepen.

 

Mooie bijkomstigheid is dat er meerdere RAV’en interesse hebben in de door ons ontwikkelde training en dat er enkele uitzendbureaus voor ambulance hulpverleners zijn aangesloten bij de training.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van een regionale trainingsdag zijn ambulance hulpverleners in staat om kwalitatief goede zorg te verlenen aan patiënten met verward gedrag.

Deze training richt zich met name op de acute zorg aan psychiatrische patiënten en de patiënten met een taalbarrière.

Door het gebruik van trainingsacteurs bestaat de training uit een gevarieerd programma en wordt er gebruik gemaakt van diverse leermethodieken.

De training wordt verzorgd door externe instructeurs. De locatie van de training is binnen het instructielokaal van de RAV Gooi en Vechtstreek.

 

Leerdoelen:

De cursist is in staat om de oorzaak van verward gedrag bij de patiënt te herkennen.

De cursist is in staat om het verwarde gedrag bij patiënten te herkennen, en de juiste zorg toe te passen.

De cursist heeft kennis van de verschillende benaderingsmogelijkheden bij de verwarde patiënt.

De cursist heeft kennis van de mogelijkheden tot communicatie bij de verwarde patiënt met een taalbarrière.

 

De trainingsdag bestaat uit een volledig verzorgde lesdag en een casuïstiek bespreking.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website