Projectomschrijving

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is een ambulancedienst die verantwoordelijk is voor ambulancezorg in de regio Gooi en Vechtstreek. Om onze hulp aan patiënten met verward gedrag te verbeteren, organiseren we een trainingsdag voor ambulance hulpverleners. De training richt zich met name op de acute zorg aan psychiatrische patiënten en patiënten met een taalbarrière.

Doel

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om verward gedrag en de oorzaak daarvan bij patiënten te herkennen en de juiste zorg toe te passen. De deelnemers hebben kennis van de verschillende mogelijkheden om een verwarde patiënt te benaderen en kennis van de mogelijkheden tot communicatie bij een verwarde patiënt met een taalbarrière.

Opzet training

Door het gebruik van trainingsacteurs bestaat de training uit een gevarieerd programma. Er wordt gebruik gemaakt van diverse leermethodieken. De training wordt verzorgd door externe instructeurs.

Resultaat

Binnen de RAV Gooi en vechtstreek zijn de trainingen acute zorg bij verwarde patiënten inmiddels afgerond. De ambulance hulpverleners hebben nu meer kennis en vaardigheden om met deze specifieke doelgroep te werken. Ze kennen de nieuwe richtlijnen en kunnen deze toepassen. Daarnaast hebben ze inzicht in de achterliggende problematiek en diagnostiek van de verwarde patiënt. De lessen zijn goed geëvalueerd. Knelpunt bleek echter dat de ingeplande tijd te kort was om voldoende eigen inbreng in casuïstiek te bespreken. Er gaat dus nog een vervolg komen om het onderwerp nog meer te kunnen uit diepen.

In de toekomst wordt een verdiepende herhalingstraining ontwikkeld. Dit wordt bekostigd vanuit de reguliere scholingsbijdrage van de zorgverzekering. Mooie bijkomstigheid is dat er meerdere RAV’en interesse hebben in de door ons ontwikkelde training en dat er enkele uitzendbureaus voor ambulance hulpverleners zijn aangesloten bij de training.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website