Projectomschrijving

In de gemeente Purmerend zijn 4 sociale wijkteams actief. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en door daarbij aansluitend een plek te creëren van mensen met een licht verstandelijke beperking is de kans veel groter dat problemen die deze groep ervaart eerder worden opgepakt.

Doel

Het doel is om mensen met een licht verstandelijke beperking - die overlast veroorzaken door criminaliteit of verwardheid - zich gesteund laten voelen. Dit wordt onder andere gedaan door ervaringsdeskundigen in te zetten en outreachend te werken. Hierdoor zijn deze mensen beter in staat om met minder problemen te leven. 


Dit wordt gedaan door welzijnsorganisatie Clup, cliëntondersteuner Mee Amstel en Zaan, zorgaanbieder Odion, job- en schoolcoach organisatie Odibaan en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen. 

Resultaten

Ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werken in Purmerend samen om, onder begeleiding van een coach, andere mensen met een LVB te kunnen ondersteunen. De gevolgde training en het vormen van een team werkte empowerend voor alle deelnemers. Vanuit het team geven zij voorlichting aan professionals in de wijk. Hierdoor leren de professionals alert te zijn op signalen dat bewoners een LVB kunnen hebben. De professionals zorgen voor toeleiding van ‘cliënten’ naar de wekelijkse lunch die het team van ervaringsdeskundigen verzorgt.

De conclusie van het project is dat de groepsaanpak - die zorgt dat ervaringsdeskundigen elkaar kunnen versterken - werkt. Zij voelen zich erkend en krijgen beter zicht op het eigen functioneren. Dit is de basis voor een zelfbewuste voorlichting aan professionals.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website