Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen, ervaringsdeskundige, Venray Dementievriendelijk, politie, Secutor Security, COA en de gemeente Venray hebben succesvol geëxperimenteerd met de inzet van een centrumondersteuner, die binnen het kernwinkelgebied van Venray aandacht heeft voor personen met verward gedrag. Daarnaast hebben centrumondernemers, werknemers c.q. vrijwilligers deelgenomen aan de training MHFA. Geconcludeerd is dat van de samenwerking bovenal een preventief effect uitgaat doordat de verbinding met de kwetsbare doelgroep is verstevigd. De betrokkenheid van de ervaringsdeskundige heeft de inzet van de centrumondersteuner daarbij versterkt. Daarnaast voelen ondernemers zich meer gesterkt in het passend benaderen van de klant of gast, die verward gedrag laat zien. Gaandeweg de pilot hebben we het aantal incidenten incl. overlastmeldingen zien teruglopen. Met de betrokken partners zijn afspraken gemaakt zodat de inzet van de centrumondersteuner, ondersteund door een ervaringsdeskundige, na de experimenteerperiode vervolgd wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met inzet van de gekwalificeerde centrumondersteuner is er op een meer passende manier hulp en begeleiding geboden aan mensen, die verward gedrag laten zien in het kernwinkelgebied. De inzet van de ervaringsdeskundige heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen door de centrumondersteuner ook vanuit andere perspectieven naar een situatie of persoon te laten kijken. Ook ondernemers voelen zich gesterkt om op een andere manier deze kwetsbare doelgroep te benaderen en ondervinden zo dat alleen al het begroeten van iemand, die een verwarde indruk maakt of onbegrepen gedrag laat zien, het verschil kan maken. Er is meer verbinding ontstaan met de doelgroep (kennen en gekend worden. Van de aanpak gaat vooral een preventief werking uit. Harde cijfers hebben we dan ook niet en ook is er geen tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep. Wel heeft de ervaringsdeskundige het verloop van de proef als zeer positief beoordeeld en ook zien we dat er gaandeweg minder incidenten incl. overlastsituaties zijn gemeld bij de centrumondersteuner.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen en veiligheidspartners wensen te gaan experimenteren met de inzet van een straatcoach in het kernwinkelgebied van Venray. Deze straatcoach heeft ervaring binnen de zorgsector en is in staat om eerste hulp te bieden aan personen met verward of onbegrepen gedrag, die deze hulp nodig hebben om vervolgens – als nog nodig – te schakelen met de juiste zorginstantie. De straatcoach is ook het aanspreekpunt voor andere klanten, die hun zorgen uiten over verward gedrag, echter zelf de betreffende persoon niet durven of kunnen aan te spreken. Ondernemers in het kernwinkelgebied kunnen de straatcoach inschakelen indien een klant verward gedrag laat zien in hun onderneming en zijzelf niet in staat zijn om deze persoon aan te spreken c.q. hulp te bieden. Met het oog op deze situatie wordt binnen de pilot ook ingezet op het bieden van handelingsperspectief aan ondernemers. Dit door de mogelijkheid te bieden om de training Mental Health First Aid te volgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website