Projectomschrijving

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen en veiligheidspartners gaan experimenteren met de inzet van een straatwerker die kenniskennis heeft over en ervaring met verward gedrag. Deze aanpak heeft als doelgroep mensen met verward gedrag in het kernwinkelgebied van Venray.

Werkwijze

Deze straatwerker biedt op verzoek van de persoon zelf, een naaste, andere klanten in het centrum en/of een centrumondernemer eerste hulp aan personen met verward of onbegrepen gedrag. Indien nodig, schaalt de straatwerker op.

Doel

Dit alles om mensen, die verward en wellicht ook overlast gevend gedrag laten zien in het kernwinkelgebied, op een gepaste, normaliserende en de-escalerende manier te bejegenen en te begeleiden. Binnen de pilot wordt ook ingezet op het bieden van handelingsperspectief aan de centrumondernemers. Dit door de mogelijkheid te bieden om de training Mental Health First Aid te volgen en de optie om getraind te worden door Venray Dementievriendelijk.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website