Projectomschrijving

Dit project betrof een burgerinitiatief waarin 20 burgers die ooit een psychische crisis hebben doorgemaakt, in werkplaatsen zijn gehoord en vervolgens zijn geïnterviewd.

De thema’s die oplichten uit de verhalen bieden heldere inzichten in de gedachten-, gevoel-, leef- en woonwereld van burgers die in crisis raken en hun naastbetrokkenen. Uit de verhalen is geconcludeerd dat het overgrote deel van de deelnemers zich langdurig in een vicieuze cirkel leek te bevinden. Deze cirkel lijkt in stand geworden te houden door zowel de context van de deelnemers zelf, als een zorgsysteemwereld die niet herstel ondersteunend blijkt te functioneren.

Al met al blijkt de nieuwe wet verplichte GGz kansen te bieden om burgers in psychische crisis betere zorg te gaan bieden. Het feit dat naastbetrokkenen nadrukkelijk een positie krijgen is kansrijk. Verder dwingt de wet alle betrokken partijen tot meer en betere samenwerking en er lijkt een machtsbalans mogelijk binnen de driehoek burger(gemeente), zorg en de rechterlijke macht.

Het project heeft aan aantal aanbevelingen geformuleerd voor de uitvoering van de Wvggz.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website