Projectomschrijving

Het Deltion College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) dat actief is in bijna alle werkvelden van het mbo-onderwijs in (de regio) Zwolle. Eén van de vakgebieden waarin het Deltion College studenten opleidt is Orde en Veiligheid. In deze studierichting biedt het ROC opleidingen aan tot beveiliger (MBO-niveau 2), coördinator beveiliging (MBO-niveau 3) en handhaver toezicht en veiligheid (MBO-niveau 3).

Het voorkomen van onveilige situaties en overlast door personen met verward gedrag in de openbare ruimte is een steeds grotere opdracht voor (coördinatoren van) beveiligers en handhavers toezicht en veiligheid. Dit heeft consequenties voor de kennis en vaardigheden van deze toekomstige beroepsbeoefenaars.

Doel

Met dit project worden 120 studenten van genoemde opleidingen geschoold in Mental Health First Aid (MHFA).

Samenwerken

Daarnaast leidt dit project tot een verbetering van de samenwerking tussen het Deltion Jongeren Team (DJT) en de studierichting Orde en Veiligheid van het Deltion College. Met dit project wil het DJT zijn zichtbaarheid binnen de studierichting Orde en Veiligheid vergroten, relaties leggen met leraren en studenten van deze opleiding leren hoe om te gaan met personen met verward gedrag.

Resultaten

Uiteindelijk hebben in totaal circa 85 studenten, van het Deltion college, de cursus MHFA als onderdeel van hun curriculum gevolgd. Er is gebleken dat de cursus beter aansluit bij de 2e en 3e jaars studenten. Dit komt omdat deze studenten wat ouder zijn en al stage ervaring hebben waardoor zij de meerwaarde van de cursus beter inzien.

Evaluaties

Uit de evaluaties die zijn ingevuld door de studenten blijkt dat:
- Zij de inhoud van de cursus erg relevant vinden voor hun toekomstige beroep.
- Zij voldoende handvatten hebben gekregen om mensen met psychische problemen te helpen.
- De studenten positiever zijn gaan denken over mensen met psychische problemen.
- Zij psychische problemen sneller kunnen herkennen.
- De meeste studenten aangeven hetgeen ze geleerd hebben in de cursus al in de praktijk hebben toegepast.

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website