Projectomschrijving

De Curaçaose maatschappij is een kleine eilandelijke samenleving die sterk religieus is en waarbinnen schaamte en angst een grote rol kunnen spelen in de (zorg)relaties van mensen onderling. De kleinschaligheid en eilandelijkheid zijn niet alleen van invloed op de zichtbaarheid van doen en laten (iedereen kent iedereen), maar ook op een besef van onontkoombaarheid. Met andere woorden: het is op een klein eiland niet makkelijk aan de geïnternaliseerde dwang te ontsnappen van ‘hoe het hoort’ en wat ‘normaal’ is.

Doel

De term ervaringsdeskundige is inmiddels een bekend begrip in Nederland; helaas is het in Curaçao anders. Iemand die een ervaring heeft gehad binnen de ggz wordt niet ingezet in het herstelproces van andere personen met een psychische stoornis. Dit project wil hier graag verandering in brengen door gezamenlijk en middels een actieonderzoek te proberen om een aantal interventies in te zetten die bij verschillende doelgroepen en werkomstandigheden zouden kunnen werken. Door actieve betrokkenheid van het veld in de ontwikkeling en implementatie wil dit project aan draagvlak bouwen voor de inzet van een ervaringsdeskundige in de specifieke lokale context.

Aanpak

De interventies waarmee gewerkt zal worden, zijn bestaande interventies die in Nederland ingezet worden. In het actieonderzoek kijkt dit project of, en hoe, de interventies, eventueel aangepast aan de lokale situatie, toepasbaar zijn. De experts uit het veld zijn van belang om tijdens alle iteraties in het onderzoek ervaring in te brengen en om te reflecteren op de nieuwe ervaring. Deze betrokkenheid is niet alleen inhoudelijk cruciaal, maar ook voor het verkrijgen van draagvlak en duurzame betrokkenheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website