Projectomschrijving

In Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken Pro Persona (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg), Regionale Ambulancevoorziening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost samen aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van passend vervoer en een 24/7 sluitend vervoersaanbod. Het project bestaat uit 2 deelprojecten, waarvan dit project er 1 is.

Doel

Het doel van dit project is om te bepalen of de inzet van ambulancezorg met B-urgentie voor personen met verward gedrag passend vervoer oplevert dat efficiënt en haalbaar is.

Werkwijze

Daarbij richten we ons op situaties ná eerste opvang en beoordeling waarin somatische zorg, veiligheidsmaatregelen en specialistische ggz-begeleiding niet op de voorgrond staan. En op situaties waarin duidelijk is dat eigen vervoer, openbaar vervoer of de inzet van een (zorg)taxi niet mogelijk is. Er wordt onderzoek gedaan naar opleidingsbehoefte, aanpassingen voertuig en financiële haalbaarheid.

Resultaten

Het project maakte onderdeel uit van het inrichten van een vervoerspalet voor het vervoeren van verwarde personen in de veiligheidsregio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Het vervoerspalet bestaat uit het Spoedvervoer, het Zorgambulancevervoer en het begeleid vervoer Pro Persona en is in nauwe samenwerking met Pro Persona en de Politie ingericht. In dit project is het vervoer met de Zorgambulance ingericht en is een start gemaakt met het bewaakt vervoeren van patiënten. Medewerkers zijn getraind in beide nieuwe patiënten groepen op de Zorgambulance.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website