Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer eenduidige definiëring en registratie; betere registratie in het algemeen en specifiek mensen met verward gedrag. Data en analyse van data welke intern gebruikt worden voor betere registratie en extern, in kader landelijke afstemming, gedeeld zijn met AZN.

-Bij 361 ritten werd met verwarde patiënten werd het vragenformulier ingevuld.

-In 2018 waren dit 45 ingevulde ritten, in 2019 waren dit 316 ingevulde vragenlijsten.

-20 van de 361 ingevulde ritten betroffen vervoeren vóór psychiatrische beoordeling, 193 ritten na GGZ beoordeling. Bij 148 ritten was dit onduidelijk.

-Er waren 68 A1 ritten, 55 A2 ritten en 238 B ritten.

-Bovengenoemde aantallen komen overeen met de landelijke percentages.

-Overige meer gedetailleerde inhoudelijke conclusies van het project zijn, samen met de landelijke uitkomst, verwoord in het Eindrapport van AZN (zie 5.).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer eenduidige definiëring en registratie; betere registratie in het algemeen en specifiek mensen met verward gedrag. Data en analyse van data welke intern gebruikt worden voor betere registratie en extern, in kader landelijke afstemming, gedeeld zijn met AZN.

-Bij 361 ritten werd met verwarde patiënten werd het vragenformulier ingevuld.

-In 2018 waren dit 45 ingevulde ritten, in 2019 waren dit 316 ingevulde vragenlijsten.

-20 van de 361 ingevulde ritten betroffen vervoeren vóór psychiatrische beoordeling, 193 ritten na GGZ beoordeling. Bij 148 ritten was dit onduidelijk.

-Er waren 68 A1 ritten, 55 A2 ritten en 238 B ritten.

-Bovengenoemde aantallen komen overeen met de landelijke percentages.

-Overige meer gedetailleerde inhoudelijke conclusies van het project zijn, samen met de landelijke uitkomst, verwoord in het Eindrapport van AZN (zie 5.).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het implementeren van registratie-items aan het elektronisch ritformulier met betrekking tot de vervoerde verwarde patiënt, is het mogelijk om inzicht te krijgen in onder meer de frequentie van vervoer van verwarde patiënten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de maanden april 2018 tot januari2019 zijn 60 ritten succesvol geregistreerd.

Dit geldt voor niet RAV vervoer en RAV vervoer.

De resultaten worden aangeboden aan AZN.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling en resultaten

RAVGZ stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor persoenen met verward gedrag. Gegevens zoals opgesteld in het document van ZonMw Te registreren gegevens voor pilot gepast vervoer voor personen met verward gedrag zijn hiervoor de minimale basis set. Hiervoor is het van belang dat er een correcte registratie plaats zal vinden om vervolgens deze gegevens op een adequate wijze te verwerken. Voor het inregelen van dit proces wil men beschikken over de juiste tools (aanpassingen ritformulier, ontwikkelen BI tools en meetplan) om dit ook op lange termijn te kunnen borgen binnen de organisatie.

Concrete doelstellingen:

- Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag

- Correcte wijze van uitvoering van de ritregistratie uit’’

- Er wordt een BI ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan.

- Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag

- Op basis van de analyse kan (bij)sturing op het proces gedaan worden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website