Projectomschrijving

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek. Vaak weet men niet hoe te handelen.

MHFA

Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis wordt aangereikt over de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te gaan. Ook leren cursisten hoe te handelen in crisissituaties. Omdat iedereen weleens in aanraking komt met iemand die psychische problemen heeft, is die kennis voor iedereen nuttig.

Doel en werkwijze

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat zoveel mogelijk burgers deze cursus volgen? In Eindhoven zal hiermee aan de slag worden gegaan. In de wijk Gestel wordt de cursus aan zoveel mogelijk mensen aangeboden. Hun verhalen en ervaringen worden verzameld en gebruikt om MHFA onder een breder publiek te promoten. Ook wordt het effect van de toegenomen kennis over psychische problemen gemonitoord op gevoel van veiligheid en sociale uitsluiting in de wijk.

Resultaten

Deelnemers zijn zeer positief over de cursus. Zij hebben door de cursus meer begrip gekregen voor mensen met mentale problemen en zijn zich meer bewust geworden van hun eigen vooroordelen. Ook hebben zij meer handvatten gekregen om psychische problemen te herkennen. De cursus versterkt ook de effecten van buurtinitiatieven, zoals de buurtapp.

Alleen een cursus als MHFA is uiteraard nooit voldoende om structureel positief effect te behalen op het gevoel van veiligheid in de wijk. Een literatuur- en praktijkonderzoek heeft daarom aanbevelingen gedaan voor het opstellen en borgen van een de-stigmatiseringsprogramma.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website