Projectomschrijving

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek. Vaak weet men niet hoe te handelen.

MHFA

Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis wordt aangereikt over de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te gaan. Ook leren cursisten hoe te handelen in crisissituaties. Omdat iedereen weleens in aanraking komt met iemand die psychische problemen heeft, is die kennis voor iedereen nuttig.

Doel en werkwijze

Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk burgers deze cursus volgen? In Eindhoven gaan we aan de slag. In de wijk Gestel bieden we de cursus aan zoveel mogelijk mensen aan. We verzamelen hun verhalen en ervaringen en gebruiken deze om MHFA onder een breder publiek te promoten. Ook monitoren we het effect van de toegenomen kennis over psychische problemen op gevoel van veiligheid en sociale uitsluiting in de wijk.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website