Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Amsterdam Nieuw West is een regio die gekenmerkt wordt als een wijk met een grote diversiteit, etnisch en cultureel, waar veel mensen met een beperking – waaronder psychisch- wonen: armoede en eenzaamheid vaak voorkomen en waar, in vergelijking tot de rest van de stad, veel sprake is van multi-problematiek. Osdorp en Geuzeveld-Slotervaart zijn de wijken betrokken in dit project.

Er is op dit moment sprake van een hiaat tussen zorg vanuit de basis GGZ en de wijk, een schakel tussen zorg en wijk mist. We willen met dit project uitzoeken hoe we door inzet ervaringsdeskundigen deze schakel stevig kunnen maken, zodat cliënten mee kunnen doen in de maatschappij en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast is de inzet aan te sluiten bij de wijk netwerken die er zijn en die goed te gebruiken.

Clienten uit bGGZ team HoPE zullen met ervaringsdeskundigen van TEAM ED een traject starten in de genoemde wijken. Samen leren wordt gedaan vanuit het perspectief van betrokken cliënten, hun naastbetrokkenen, ervaringsdeskundigen, medewerkers uit wijkorganisaties en betrokken hulpverleners bGGZ HoPE.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website