Projectomschrijving

In Amsterdam Nieuw-West mist een schakel tussen zorg vanuit de basis ggz en de wijk. Met inzet van ervaringsdeskundigen willen we uitzoeken hoe een stevigere verbinding te maken tussen team basis ggz en de aanwezige wijkfuncties. De inzet is het risico verminderen dat mensen geïsoleerd raken en gebruik kunnen maken van de  mogelijkheden die er zijn.

Doelen

  • opbouwen en versterken van de keten tussen basis ggz HoPE en de wijken Osdorp en Geuzenveld/Slotermeer met inzet ervaringsdeskundigheid
  • uitrusten van de basis ggz HoPE met inzet ervaringsdeskundigheid
  • aansluiten bij wijknetwerken door zowel de zorg als ervaringsdeskundigen

Werkwijze

15 mensen uit dezorg bij de basis ggz maken in contact met ervaringsdeskundigen een start naar verbinding met de wijk. Met alle betrokkenen, ook cliënten en naasten, willen we samen leren voor wie en op welke manier deze werkwijze werkt.

Samenwerkingspartners

  • TEAM ED Amsterdam
  • Basis ggz team HoPE
  • Wijkalliantie Amsterdam Nieuw West en partners

Resultaten

Tijdens dit project is er kennis opgedaan over hoe samengewerkt moet worden, wat er nodig is voor een goede match en de noodzaak van het monitoren van de matches. Deze kennis is opgedaan door middel van de ervaringen van matches tussen patiënten van team HoPE en vrijwillige ervaringsdeskundigen van TEAM ED. Ook hebben de lerende bijeenkomsten met behandelaren, ervaringsdeskundigen, patiënten en partners uit de wijk een bijdrage hieraan geleverd.

Deelname aan de bijeenkomsten van de wijkteams en het bezoeken van projecten heeft de kennis van de omgeving vergroot. Trainingen vanuit ggz aan medewerkers uit de wijkalliantie helpt het draagvlak van patiënten naar en in de wijk te vergroten. Ook is gebleken dat de inzet van een ervaringsdeskundige bij een patiënt een goede mogelijkheid kan zijn in het herstelproces.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website