Projectomschrijving

In dit pilotproject wordt ervaring opgedaan met 1 op 1 samenwerking tussen ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en zorgprofessionals. Tegelijkertijd wordt ervaringsdeskundigheid ingebracht bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de hbo-opleiding Pedagogiek en de Pabo.

Doel en werkwijze

Zes duo’s krijgen intensieve training en begeleiding in het contact met cliënten, gericht op een gelijkwaardige relatie op gevoelsniveau. Het doel hiervan is om onderliggende hulpvragen beter en eerder boven tafel te krijgen. Daarbij zijn zelfkennis en bewustzijn de basisprincipes. Dit geldt ook voor het nieuw te ontwikkelen hbo curriculum.

Gesloten deuren openen

Het uitgangspunt van dit project is dat ieder mens zichzelf alleen in het contact met anderen kan leren kennen en ontwikkelen. Teveel kinderen in Nederland voelen zich in de thuissituatie onveilig en isoleren zich, net als hun opvoeders. Jarenlange ervaring van NO KIDDING leert dat ervaringsdeskundigen, werkend in duo’s, in staat zijn deze gesloten deuren te openen.

Meer informatie

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website