Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van 'GGZ in de Wijk' (gericht op EPA-doelgroep) en de regionale aanpak tbv personen met verward gedrag, stellen GGZ-instellingen, het regionale zelfregiecentrum (cliënten- en familieorganisatie), gemeente, eerstelijnsgezondheidszorg en de lokale welzijnsinstelling samen een ervaringsdeskundige aan gelieerd aan een eerstelijnspraktijk in Zeist Noord. Zeist Noord is een wijk die wordt gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit, een hoge prevalentie van ernstige psychiatrische problematiek, en een achterblijvend bereik van zorginstellingen onder de bevolking. Onder andere door een gebrek aan gezondheidsvaardigheden blijft veel van de psychiatrische problematiek te lang onopgemerkt waardoor het risico toeneemt dat deze onnodig escaleert of gedrag van mensen met een psychiatrische aandoening ontspoort. Door het aanstellen van een ervaringsdeskundige dichtbij de huisarts, in het speelveld dat wordt bepaald door GGZ, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnswerk/sociale wijkteams, willen de partners een herstelondersteunend en vroegsignalerend aanbod doen, dichtbij de leefwereld van de bewoners van de betreffende wijk en ‘aan de zijde van de cliënt’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website