Projectomschrijving

Zeist Noord is een wijk die wordt gekenmerkt door grote diversiteit, etnisch en cultureel, maar ook wat betreft samenlevingsvormen. Er wonen relatief veel alleenstaanden, vluchtelingen en veel mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en last hebben van psychiatrische aandoeningen. Er is vaak sprake van een grote afstand tussen deze wijkbewoners en de zorginstellingen in de wijk. Een ervaringsdeskundige kan helpen deze kloof te overbruggen.

Doel en werkwijze

Door de inzet van een ggz-ervaringsdeskundige als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Zeist Noord willen wij mensen met een psychiatrische aandoening, met grote afstand tot de zorg, beter bereiken. Wij willen escalatie van hun problemen naar een crisissituatie voorkomen en meer ruimte creëren voor herstelondersteuning. Herstelondersteuning werkt vanuit het eigen levensverhaal en vanuit de eigen kracht van de betrokken mensen met psychiatrische problematiek.

Samenwerking

Het initiatief voor het project is genomen door de ervaringsdeskundige (die zelf in de betreffende wijk woont) samen met de huisartsenpraktijk en het Utrechtse zelfregiecentrum GGZ. Zij werken samen met de ggz-instellingen, het welzijnswerk en de sociale wijkteams/gemeente in Zeist. Zij hopen met deze inzet een good practice te realiseren die tot voorbeeld strekt voor de hele regio.

Resultaten

In dit project is escalatie van problemen naar een crisissituatie voorkomen en is er meer ruimte gecreëerd voor herstelondersteuning. Herstelondersteuning werkt vanuit het eigen levensverhaal en vanuit de eigen kracht van de betrokken mensen met psychiatrische problematiek. Daarnaast is het gelukt om de inzet een plaats te geven in de samenwerking van zorginstellingen en gemeente in Zeist, gericht op het bieden van GGZ in de wijk.

Met de inzet van de GGZ-ervaringsdeskundige als praktijkondersteuner heeft dit project mensen met een psychiatrische aandoening met een grote afstand tot zorg beter bereikt. De ervaringsdeskundige helpt de kloof tussen deze mensen en zorg en instanties te overbruggen door middel van ervaring, leefwereld en cultuur aan te sluiten en te bemiddelen waar nodig.

Interview serie

Benieuwd wat de betrokken ervaringsdeskundigen, huisartsen en gemeente van dit project vinden? Lees onze interview serie over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de huisartsenpraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website