Projectomschrijving

Doel

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Om de regio Drenthe goed voor te bereiden op deze wet en de invoering hiervan goed te laten verlopen, is een regiocoördinator Wvggz aangesteld.

Resultaten

In samenwerking met alle partners in Drenthe heeft de regiocoördinator de voorbereidingen op de wet voortvarend opgepakt. Hierdoor was Drenthe op 1 januari 2020 klaar voor de invoering van de Wvggz. Mede door deze goede voorbereiding is de invoering van de wet in Drenthe goed en zonder knelpunten verlopen.

Ook na de projectperiode is de regionale structuur blijven bestaan, om zodoende mogelijke knelpunten in de uitvoering van de wet aan te kunnen pakken. Tevens bleven alle partners hierdoor met elkaar in gesprek. Eind 2020 is een tijdelijke verlenging van de subsidie aangevraagd om de taken van de regiocoördinator goed in de regio te kunnen borgen. Dit proces is verder opgepakt en uitgezet bij de Drentse gemeenten.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website