Projectomschrijving

Doel

In juni 2019 is het project ‘Implementatie regionale samenwerking "Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg" Gelderland-Midden’ gestart. De projectcoördinator heeft een plan van aanpak opgesteld en werkgroepen aangestuurd die allen een onderdeel van de wettelijke taken hebben omschreven.

Resultaten

Uit dit plan van aanpak is een inrichtingsvoorstel ontstaan waar 14 van de 15 gemeenten uit de regio op zijn aangesloten. Dit heeft geleid tot een vastgestelde procesrichtlijn waarin de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) is aangesteld om een aantal van de wettelijke taken uit te voeren op basis van een overeenkomst.

De projectcoördinator is ook betrokken geweest bij het samenstellen van een niet-acuut meldpunt bij de VGGM die deze wettelijke taken uitvoert en bij het ondersteunen van het ICT-systeem waarmee de diverse disciplines in de regio communiceren. Tevens heeft het voorzitten en initiëren van het ambtelijk- en kernteamoverleg de samenwerking gestimuleerd tussen de diverse betrokken partijen.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website