Projectomschrijving

Doel

De pilot ‘Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie Haaglanden’ heeft als doel de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Midden-Nederland te implementeren.

Werkwijze

Om dit te doen wordt een samenwerking opgebouwd tussen aanbieders van forensische ggz, specialistische ggz, verslavingszorg en (licht)verstandelijke gehandicaptenzorg in de regio. Samen willen zij een passend aanbod bieden voor een doelgroep van patiënten met psychiatrische problematiek en (ernstig) overlast gevend- of probleemgedrag die zijn vastgelopen in andere hulpverlening.

Het speciaal ingerichte levensloopteam (gebaseerd op de ForFACT-methode) behandelt de patiënten ambulant. Wanneer het echt niet anders kan, wordt er klinisch opgeschaald naar (beveiligde) intensieve zorg bij een van de partners. Daarnaast legt het levensloopteam verbindingen met het sociaal domein voor duurzaam herstel van de patiënten. Naast deze zorgketen worden binnen de proeftuin ook een bestuurlijke en financiële keten ingericht om de samenwerking mogelijk te maken.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website