Projectomschrijving

Doel

Het FiNNN (Forensisch innovatienetwerk Noord-Nederland) is een samenwerkingsverband tussen de 6 grootste ggz- en vg-instellingen in het noorden van Nederland. Het doel van FiNNN is het ontwikkelen van een regionaal overkoepelend systeem met betrekking tot langdurige forensische zorg voor mensen die zonder deze zorg een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn.

Werkwijze

De zorgbehoefte kan sterk verschillen in omvang en tijd. De intensiteit en de omgeving moeten daarom snel kunnen worden aangepast aan de actuele situatie. Zo is de kans op incidenten het meest gering en wordt de patiënt niet meer dan noodzakelijk in zeggenschap en autonomie beperkt.  Samenwerking met patiënt en diens naasten staat daarom voorop.

Sinds 2019 vindt er structureel overleg plaats tussen Zorg- en Veiligheidshuizen en managers van FiNNN-organisaties over de voortgang en deelprojecten. De verschillende partners uit het maatschappelijk domein overleggen per provincie met zorginstellingen over aanmelding, triage en opname in de levensloopzorg. In 2020 wordt gestart met een kleine groep patiënten. Hieruit zal een ‘best practice’ samenhangende aanpak ontstaan, zowel provinciaal als regionaal.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website