Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld. Deze bestaat uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom mensen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie na de crisis.

Thema’s

De volgende thema’s worden in de flexibele toolkit opgenomen:

 1. Introductie in verward gedrag
 2. Interdisciplinaire samenwerking
 3. Casuïstiek

Werkwijze

De docent of trainer kan flexibel die thema’s en werkvormen uit de toolkit selecteren die enerzijds tegemoet komen aan de scholingsbehoeften van de studenten zorg, welzijn en veiligheid en van de huidige professionals in het werkveld en anderzijds aan de beschikbare tijdsinvestering.

Digitale leeromgeving

De toolkit wordt als een soort kennisbundel beschikbaar gesteld via een digitale leeromgeving voor diverse opleidingen (onder andere Social Work, Toegepaste psychologie, Verpleegkunde, Ervaringsdeskundige in de zorg) en voor deskundigheidsbevordering voor professionals in het werkveld.

Opbrengsten

In dit project is een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld rondom personen met verward gedrag. Het project is uitgevoerd door de volgende projectpartners:

 • Hanzehogeschool Groningen/Lectoraat Rehabilitatie
 • Gemeente Groningen
 • GGD Groningen
 • Lentis GGZ
 • Politie Groningen
 • WIJ Groningen
 • mbo Alfa College
 • Ervaringsdeskundigen hebben een structurele bijdrage aan het project geleverd.

Verder hebben de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en de Associate Degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn een bijdrage aan het project geleverd.

De ontwikkelde toolkit bestaat uit een set thema’s met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis. Naast informatie over verward gedrag, interdisciplinair samenwerken en casuïstiek bevat de toolkit ook video's, cases, opdrachten, presentaties, literatuur, oefeningen, discussie, e.d. die tijdens de scholing ingezet kunnen worden. De toolkit is gratis te downloaden via de website.

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website