Projectomschrijving

In Zuid-Holland-Zuid willen MEE Drechtsteden, Vivenz en de Dienst Gezondheid & Jeugd samen de ernstige (ggz)problemen eerder proberen te signaleren om sneller op te kunnen schalen naar oggz specialisten en af te schalen naar specialistische ondersteuning. Een goed functionerende werkwijze om te signaleren en op te schalen waar nodig, helpt in preventieve zin om verward gedrag te voorkomen of om effectiever en efficiënter passende ondersteuning te organiseren.

Doel

Het doel van dit project is het bieden van de noodzakelijke ondersteuning van inwoners met (complexe) hulpvragen.

Werkwijze

In het project werken de partijen samen aan het trainen in verschillende methoden en aan het toepassen van methoden om te evalueren wat effectief en efficiënt is.
 

Resultaten

Er werd specifiek in deze pilot samengewerkt op de complexe vraagstukken waar risico voor escalatie was; escalatie bijvoorbeeld door huisuitzetting, angst voor uit huis plaatsen kinderen, effecten van verslaving. De ge-escaleerde situatie is er een die vaak bij het Meldpunt Zorg & Overlast terecht komt).

Het idee was, dat door eerder psychiatrische deskundigheid in te zetten, casuïstiek effectiever aangepakt kan worden. In dit rapport staat casuïstiek beschreven, ervaringen uit de pilot en advies over vervolg. In de pilot werden methoden van beide professionals gebruikt bij analyse van de vraag en het werkelijk ondersteunen van de cliënt. Er werd ook een ZRM ingevuld bij iedere cliënt. Hiermee is geprobeerd een beeld te geven van leefgebieden, die met een lage score, mogelijk voorspellend zijn voor complexe problematiek of waarvoor een specifieke aanpak nodig is om de problemen op te lossen.

Aanbevelingen

  • Hoor de verhalen (en het verhaal achter het verhaal) bij het maken en evalueren van beleid.
  • Versterk de kennis over psychiatrische ziektebeelden of verstandelijke beperkingen en daaruit voortkomend gedrag. Dit kan door deskundigheidsbevordering.
  • Versterk de analyse met de ZRM en zet in op aspecten van beperkte gezondheidsvaardigheden en sociaal netwerk. Denk hierbij aan meer en innovatieve methoden voor het versterken van sociaal netwerk zoals bijv. RACT.
  • Zoek naar de werkelijke vraag van de client en zoek potentieel onverzorgde inwoners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website