Projectomschrijving

Plegerbehandeling

De plegerbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) is ontwikkeld door Reik, een orthopedagogisch behandelcentrum in Groningen en Friesland. Doel van de behandeling is het stoppen van SGG en zorgdragen voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de jongere. Het kernteam van de behandeling bestaat uit therapeuten en een netwerkcoach die samenwerkt met de jongere, zijn ouders en reclassering aan een toekomst na de behandeling. Justitie en reclassering denken mee in de afstemming en samenwerking in behandeling en nazorg.

Doel

Het doel van het project is het evalueren van de plegerbehandeling zoals beschreven in het Handboek Ambulante Plegerbehandeling (2010). De effectiviteit van de plegerbehandeling is onbekend. Door jongeren te interviewen die in het afgelopen jaar de plegerbehandeling hebben ontvangen hopen we inzicht te geven in de effecten van de plegerbehandeling en de factoren die hier al dan niet aan bijdragen.

Resultaten

Er bleken geen aanwijzingen te bestaan voor recidive. Verder was het psychologisch welbevinden van bij de meeste jongeren sterk verbeterd. Tot slot hadden de ketenpartners aanbevelingen voor
het verbeteren van de bekendheid en samenwerkingsverbanden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website