Projectomschrijving

Doel

In de regio Maastricht/Heuvelland gaan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders van maatschappelijke zorg en ggz een project realiseren ter verbetering van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van ernstige psychische problemen zowel behandeling (vanuit Zorgverzekeringswet) als begeleiding (vanuit Wmo) nodig hebben.

Resultaten

Ten behoeve van het project is een werkwijze ontwikkeld waarin medewerkers van behandelaanbieders en begeleidingaanbieders in een vast team samenwerken onder 1 visie, aanpak en regievoerder, waarbij ‘cure en care’ worden gecombineerd. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet in de ontwikkelde integrale werkwijze.

Het project kende een voorbereidingsfase, waarin een Plan van Aanpak werd ontwikkeld en samenwerking werd ingericht. Voor de uitvoeringsfase is een vervolgaanvraag gehonoreerd en de praktijkpilot is gestart per 1 maart 2020.

 

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website