Projectomschrijving

De gemeente Zwolle werkt samen met zorgaanbieders, sociaal wijkteam, politie, woningbouwcorporaties en lokale cliëntinitiatieven aan het verbeteren van de zorg voor verwarde en psychisch kwetsbare mensen. In deze nieuwe aanpak wordt samenwerking in de wijk gecombineerd met de herstelbenadering.

In 2 wijken zal een samenwerkingsplatform starten, waar een kernteam van SWT, ggz coach, ervaringsdeskundige en andere partijen actief zijn. Dit kernteam is kortstondig betrokken bij de signalering of melding van een verwarde of psychisch kwetsbare burger. Het kernteam beoordeelt vanuit de herstelgedachte welke partij(en) het best een uitgebreide triage met de persoon kunnen uitvoeren. Zo borgen we dat iemand snel wordt geholpen, zodat overlast of schade voor diegene zelf of voor de omgeving voorkomen wordt. Het is hierbij van groot belang dat de benadering bijdraagt aan herstel, om de verwarde of psychisch kwetsbare persoon op lange termijn geestelijk weer rust en evenwicht te kunnen laten vinden.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Zwolle
  • Zilveren Kruis
  • Dimence
  • RIBW Groep Overijssel
  • Stichting Tactus Verslavingszorg
  • Stichting Focus

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website