Projectomschrijving

Doel

De teams van ‘Optimaal Leven’ in Drenthe gaan voor herstel in het leven van mensen met een langdurende complexe psychische kwetsbaarheid. Er wordt behandeling, begeleiding en ondersteuning geboden bij herstel vanuit een team dat samengesteld is uit medewerkers van 4 organisaties en nauw samenwerkt met gemeenten, huisartsen en andere lokale zorgorganisaties. Meer aandacht voor naasten, meer familiegesprekken, korter durende klinische opnames en aandacht voor alle gezinsleden werd bereikt.

Het doel is het doorontwikkelen van bovengenoemde punten en het ontwikkelen van een herstelacademie voor meer verbinding in de wijk en tussen wijkbewoners. Een tweede doel is de zorg normaliseren en toegankelijker maken.

Werkwijze

Dit doel zal worden bereikt door de teams ontwikkeltijd te geven om samenhang in de bestaande werkwijze en nieuwe werkwijzen te onderzoeken, hiermee te experimenteren en deze te implementeren.

Resultaten

De ontwikkeltijd is ingezet om de volgende resultaten te behalen:

  • De Individual Recovery Outcome Counter wordt nu gebruikt
  • Er is een herstelbord ingevoerd
  • Er zijn actiesessies met het team gehouden
  • Er is aansluiting gezocht bij het lokale veld

 

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website