Projectomschrijving

In de Leidse regio zijn vijf pilots uitgevoerd om de ondersteuning aan kwetsbare inwoners te verbeteren. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken hiervoor nauw samen met de GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen en Zorg en Zekerheid.
Met de pilots is onderzocht hoe kwetsbare inwoners het beste ondersteund kunnen worden, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen. Het gaat hierbij om mensen met ggz- of psychosociale problematiek. Voor deze inwoners is het van groot belang dat zij dichtbij de juiste ondersteuning kunnen vragen en krijgen.

De vijf pilots zijn:
- Samen leven in kwetsbare wijken
- Meedoen in de stad
- Buurtcirkel
- Extra inzet uren ggz in wijkteam
- Wijk ggz’er

Doel

Tijdens dit project worden de pilots in de Leidse regio verbonden en geborgd. Hierbij wordt op basis van evaluaties van de pilots verkent welke mogelijkheden er zijn om in de wijken waar kwetsbare mensen wonen een samenhangende aanpak te implementeren en structurele ondersteuning te bieden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website