Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal partijen in Friesland dat verbonden is aan zorg- en ondersteuning voor de doelgroep is groot. Van gemeenten, verslavingszorg en politie tot woningcorporaties, ziekenhuizen en maatschappelijke opvang. Bijna alle beleidsterrein binnen gemeenten zijn op een of andere manier verbonden aan het dossier en het aantal beleidsinitiatieven vanuit het rijk zijn aanzienlijk. De continuering van de succesvolle aanpak voor PmVG en doorontwikkeling van het ROSANA platform is essentieel voor de inbedding, borging en verbinding van alle bestaande en toekomstige initiatieven (lokaal, regionaal en landelijk) om mensen met complexe multiproblematiek in Frieland passende zorg- en ondersteuning te kunnen bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website