Projectomschrijving

Stip op de horizon

Het totaal aan partijen dat verbonden is aan zorg- en ondersteuning voor de doelgroep is groot. Van gemeenten, verslavingszorg en politie tot woningcorporaties, ziekenhuizen en maatschappelijke opvang. De doorontwikkeling van het ROSANA platform is essentieel voor de inbedding, borging en verbinding van alle bestaande en toekomstige initiatieven (lokaal, regionaal en landelijk) om mensen met complexe multiproblematiek passende zorg- en ondersteuning te kunnen bieden.

Doel

In dit project steken wij op twee zaken in:
1. Een succesvolle afronding van de regionale aanpak PmVG waarbij alle onderdelen zijn geborgd in regulier beleid en uitvoering of doorzetting in nieuwe programma’s zoals Brede aanpak dakloosheid  en het PvA Ketenveldnorm
2. Doorontwikkeling en structurele verankering van ROSANA (Regionaal Overleg Samenwerking Acute en Niet-Acute zorg) in het bestuurlijk en operationele netwerk van Zorg, Welzijn en Veiligheid in Friesland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website