Projectomschrijving

Wat en waar

Binnen GGzE centrum Autisme is aandacht voor de sterke kanten van haar cliënten. Het bestaande aanbod van het centrum Autisme is echter alleen gericht op beperkingen en niet op talenten. De Denktank Autisme is met het idee gekomen om het aanbod aan te vullen.

Doel

Het ontwikkelen van een cursus voor en door cliënten. Deze cursus focust op die zaken die goed gaan bij cliënten, het (her)ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden en hoe zij dit kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

De doelgroep bestaat uit alle cliënten van GGzE centrum Autisme. Deze cliënten zijn volwassenen met een normale tot hoge begaafdheid en autisme spectrum stoornis.

Werkwijze

Het projectteam bestaat uit 3 ervaringsdeskundigen, daaromheen is een klankbordgroep van experts welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. De training zal in co-creatie met cliënten vorm gegeven worden.

Meer informatie

Nieuwsbericht over training Positief Bekeken (11-11-2019, GGzEi)

Nieuwsbericht 'Autisme: zoeken naar sterke punten' (27-11-2019, Eindhovens Dagblad)

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website