Projectomschrijving

Wat en waar

Binnen GGzE centrum Autisme is aandacht voor de sterke kanten van haar cliënten. Het bestaande aanbod van het centrum Autisme is echter alleen gericht op beperkingen en niet op talenten. De Denktank Autisme is met het idee gekomen om het aanbod aan te vullen.

Doel

Het ontwikkelen van een cursus voor en door cliënten. Deze cursus focust op die zaken die goed gaan bij cliënten, het (her)ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden en hoe zij dit kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

De doelgroep bestaat uit alle cliënten van GGzE centrum Autisme. Deze cliënten zijn volwassenen met een normale tot hoge begaafdheid en autisme spectrum stoornis.

Werkwijze

Het projectteam bestaat uit 3 ervaringsdeskundigen, daaromheen is een klankbordgroep van experts welke gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. De training zal in co-creatie met cliënten vorm gegeven worden.

Resultaten

In het project Positief bekeken! is een training ontwikkeld voor en door cliënten van GGzE centrum autisme. Begonnen is met een quick scan van literatuur. Deze quick scan heeft geresulteerd in een literatuurverslag. Om de verwachtingen van de doelgroep te peilen heeft een focusgroep bijeenkomst plaats gevonden.
Vervolgens is gestart met het ontwikkelen van de training, er is een uitgebreid draaiboek opgesteld waarin per bijeenkomst de inhoud van de sessie, de werkvorm en opdrachten staan beschreven. Ook is er een ehealth module gerealiseerd. Deze ehealth module is wegens voortschrijdend inzicht vervangen door een cursusboek. Tenslotte is de training inhoudelijk getest via een cliëntenpanel. Ten behoeve van dit project is een klankbordgroep van experts opgezet die in 3 bijeenkomsten is geraadpleegd.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website