Projectomschrijving

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel of op een leven dat zij als zinvol ervaren.

Doel

Het project ‘In eigen kring’ wil een herstelwerkplaats inrichten waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken.

Werkwijze

Naast vrije ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen, bestaat het programma uit informatieve bijeenkomsten met zelforganisaties, zelfhulpgroepen en cursussen die groepsgewijs of individueel gevolgd kunnen worden. Op deze manier kan iedereen, op basis van eigen wensen en mogelijkheden, deelnemen aan de herstelwerkplaats.

Voor mensen uit de omgeving van de cliënt (familie, professionals en vrijwilligers) worden workshops georganiseerd over het belang van zelfhulpgroepen en over herstel ondersteunende zorg zodat zij het herstelproces kunnen ondersteunen.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van LEVgroep, Markieza en GGzE en zal plaatsvinden in gemeente Oirschot.

Resultaten

De aanpak ‘In eigen kring’ is inmiddels opgenomen in de gemeentelijke beleidsnotitie voor de aanpak van verwarde personen. Er zijn 3 activiteiten uitgevoerd:

  1. Psysalons: Voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij kwetsbare mensen of zich herkent in het thema. De Psysalsons zijn succesvol en weten veel inwoners te trekken. Het biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier mensen in verbinding te brengen met de principes van zelfherstel.
  2. Herstelgroepen: Het vinden van betrokkenen die als kartrekker fungeren is een opgave. Het aanbieden van een training die helpt deze rol te pakken, is helpend. De groepen zijn succesvol als ze eenmaal op gang zijn gekomen. Continuïteit is wel een aandachtspunt in de begeleiding van deze groepen en hun kartrekkers.
  3. Training zelfherstel: Het concept ‘Werken aan zelfherstel’ is nog niet algemeen bekend bij beroepskrachten in hulpverlening en welzijn. Om herstelgroepen te realiseren is bewustwording rondom zelfherstel nodig bij beroepskrachten. De training over zelfherstel werd positief beoordeeld door de beroepskrachten.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website