Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Noord Nederland zijn het afgelopen jaar drie masterclasses georganiseerd onder de titel `In de War`. Doel was het organiseren van uitwisseling en ontmoeting tussen zorgprofessionals, gemeenten, verzekeraars, cliënten(vertegenwoordiging), woningbouwcoöperaties, onderwijs, politie, welzijnswerk en wetenschap. Dit bleek een mooie formule om het thema `mensen met verward gedrag` vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De Masterclasses in Emmen, Groningen en Leeuwarden leverde informatie op hoe preventie en vroegsignalering een bijdrage kan leveren aan een sluitende aanpak. De informatie uit de masterclasses werd vervolgens in focusgroepen nader geanalyseerd en gezocht naar thema´s die aansluiten bij behoeften uit de praktijk. Uiteindelijk werden twee thema´s geselecteerd die verder worden uitgewerkt in een plan van aanpak. We zien dat steeds meer mensen met verward gedrag buiten de instellingen wonen . Daarom willen wij aandacht besteden aan nazorg en acceptatie van de samenleving. Wij gaan er vanuit dat acceptatie en draagvlak essentieel zijn voor de sluitende aanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie samenvatting

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal meldingen van personen met verward is ook in Noord-Nederland het afgelopen jaar toegenomen, met 9 procent, naar 10.335 meldingen. Partijen in de regio zien de toegevoegde waarde van samenwerking in een sluitende aanpak. Niet alleen vanaf het moment van een melding, maar ook in vroeg-signalering en preventie van overlast en incidenten, waarbij inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal staat.

 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle negen bouwstenen van de sluitende aanpak. Op noordelijke schaal hebben we afspraken gemaakt over afstemming en samenwerking met diverse partijen die hierin een rol spelen. De huidige aanvraag bestaat uit vier stappen:

 

1. Inventarisatie - wat zijn de relevante partijen die kunnen ondersteunen in het creëren van een sluitende aanpak?

2. Plannen maken - middels een aantal bijeenkomsten ( masterclasses, focusbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen) samen kijken hoe een nieuwe aanpak ontwikkeld kan worden. Daarvan ook een publicatie maken. Hoofdlijnen van plan van aanpak worden verzameld vanuit de verschillende bijeenkomsten.

3. Samenwerken en vooruitkijken - met overeenkomst vastleggen wat de taken van elke partij zijn, en de praktische invulling van het plan van aanpak schrijven.

4. Implementatie - buiten de scope van de huidige aanvraag, maar intentie is om een vervolgaanvraag in te dienen om het plan van aanpak uit te gaan voeren in Noord-Nederland in najaar 2017.

 

Werkwijze: door verschillende expertisegebieden en signaleringsmogelijkheden samen te brengen en te combineren met ervaringen, wensen en behoeften van cliënten en naasten, ontstaan nieuwe inzichten voor de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Samenwerking en kennisdeling is daarbij essentieel.

 

De tijdsplanning van het project loopt van half maart 2017 tot half augustus 2017 (5 maanden). Het totale aangevraagde bedrag is €24.623. Het Zorg Innovatie Forum fungeert als hoofdaanvrager en zal in deze aanvraag samenwerken met een aantal partijen waaronder KwadrantGroep, Lentis/Jonx, Gemeente Emmen, Stenden Hogeschool, NHL, Politie Noord-Nederland, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Woonstichting Groninger Huis, Humanitas, MEE-organisaties en Zorgbelang.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website