Projectomschrijving

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is in Noord-Nederland afgelopen jaar toegenomen met 9% naar 10.335 meldingen. Partijen in de regio zien samen met het Zorg Innovatie Forum (ZIF) de toegevoegde waarde van samenwerking in een sluitende aanpak. Niet alleen vanaf de melding, maar ook in vroeg-signalering en preventie van overlast en incidenten. Daarbij staat inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal.

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle 9 bouwstenen in de regio Noord-Nederland. Door verschillende expertisegebieden en signaleringsmogelijkheden te combineren met ervaringen, wensen en behoeften van cliënten en naasten, ontstaan nieuwe inzichten. Samenwerking en kennisdeling is daarbij essentieel. Het schrijven van een plan van aanpak wordt gecoördineerd vanuit het ZIF.


Resultaten

In Noord Nederland zijn het afgelopen jaar 3 masterclasses georganiseerd onder de titel `In de War`. Doel was het organiseren van uitwisseling en ontmoeting tussen zorgprofessionals, gemeenten, verzekeraars, cliënten(vertegenwoordiging), woningbouwcorporaties, onderwijs, politie, welzijnswerk en wetenschap. Dit bleek een mooie formule om het thema `mensen met verward gedrag` vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

Preventie en vroegsignalering

De Masterclasses in Emmen, Groningen en Leeuwarden leverde informatie op hoe preventie en vroegsignalering een bijdrage kan leveren aan een sluitende aanpak. De informatie uit de masterclasses werd vervolgens in focusgroepen nader geanalyseerd zodat de belangrijkste thema’s voor de sluitende aanpak in de regio konden worden benoemd.

Doorontwikkeling

Uiteindelijk werden 2 thema´s geselecteerd die verder worden uitgewerkt in een plan van aanpak voor de provincie Friesland. We zien dat steeds meer mensen met verward gedrag buiten de instellingen wonen. Daarom willen wij in dit plan van aanpak expliciet aandacht besteden aan nazorg en acceptatie door de omgeving. Dit plan van aanpak zullen wij later indienen bij ZonMw zodat ook in Friesland wordt gekomen tot een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Meer informatie

Website ‘In de war’

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website