Projectomschrijving

Het in beeld krijgen van psychische kwetsbaarheid is een belangrijk aandachts- en verbeterpunt voor Curaçao. Dit is zowel het geval vanuit het perspectief van de zorg- en justitiële instellingen, als vanuit het perspectief van de direct betrokkenen.

Doel

Het doel van het project ‘In beeld in de bario’ is om aanbevelingen te formuleren die op langere termijn de zorg en de ondersteuning van de doelgroep van mensen met verward gedrag regionaal verbeteren, door meer inzicht te krijgen in de doelgroep. Hiermee wordt beoogd een brede doelgroep van belanghebbenden verder te kunnen ondersteunen.

Werkwijze

Er zullen enkele proeftuinen worden opgezet die de directe leefomgeving van psychisch kwetsbare groepen in Curaçao als focusgebied heeft. In deze leefomgeving worden de eerste stappen in het proces waarbij psychische kwetsbaarheid vanuit een indicatie of incident in beeld komt verkend en geregistreerd in de vorm van een melding. Daarbij wordt geëvalueerd waar op Curaçao en op welke wijze MHFA-kennis in de praktijk toegepast wordt. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor sterkte- en verbeterpunten van het in beeld krijgen en houden van de doelgroep.

 

Zicht op de doelgroep: Proeftuinen

Het traject ‘Zicht op de doelgroep’ heeft als doel om beter vast te kunnen stellen wie de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn. 9 gemeenten hebben een proeftuin opgezet om dit traject uit te voeren. Daarbij kregen ze ondersteuning van het bureau PBLQ.

>Bekijk en lees meer hierover in de publicatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website